RECTIVE STAIN – ENGLISH BROWN 2258

REACTIVE STAIN

צבע ליישון עץ על בסיס מים המתבסס על פיגמנטים טבעיים וראיקטיביים.

צבע ריאקטיבי מתאים במיוחד ליישון סוגי עץ המכילים חומצה טאנית כגון אלון ואורן.

לאחר הייבוש, מומלץ להוסיף לצבע הריאקטיבי גימור של שמן, לכה או וקס לרצפה.

» יוצר תגובה עם הטאנין בעץ ומבטיח גימור ייחודי.

» אפשרויות בלתי מוגבלות בשילוב עם שמנים צבעוניים.

» ניתן לערבב בין הצבעים.

יש צורך להשתמש במוצר ב:

כמות שהצבע מכיל:

צבע לעץ ריאקטיבי REACTIVE STAIN