ג'ל מילוי לעץ- WOOD FILLER GEL

ג'ל שיש לערבב עם אבק שיוף עדין של העץ המיועד לטיפול. לעצירת חורי מסמר, רצפות פרקט עץ ותיקוני עץ קטנים שונים.
לתיקונים גדולים יותר ניתן לחזור על הטיפול. למוצר זה יש הצטמקות מוגבלת.
חומר קשירה לערבוב עם אבק השיוף.
כדי לסתום במהירות חורי מסמר, נקבים ונראות. מקבל את צבע הכתם והשמן.

ניתן להשתמש במוצר ב:

תכולה:

ג'ל מילוי לעץ- WOOD FILLER GEL